اخبار و اطلاعیه هاسرفصل خبرها

دریافت تندیس و گواهی تعهد تعالی مدیریت تعاونی

‎به دنبال تلاش های مستمر و طاقت فرسا مدیریت توانمند و کارکنان زحمتک....

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
باز دیددکتر اسلامی تبار مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو از مهدارو

‎صبح دیروز هیئتی متشکل از جناب آقای دکتر اسلامی تبار مدیر کل  دفتر بازرسی سازمان غذا دارو، جناب....

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
حرکت خود جوشانه کارکنان مهدارو

‎کارکنان مهدارو در شرایط سخت و دشوار و نامناسب اقتصادی کشور....

يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید مشاور وزیر کشور در امور بانوان از مجتمع تعاونی صنایع داروسازی مهدارو طوبی

‎روز دوشنبه 11/4/97 خانم دکتر نظری مشاور محترم وزیر کشور در امور بانوان  از شرکت مهدارو بازدید ....

سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷
باز دید مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو طوبی

‎در این بازدید که روز شنبه دوم تیرماه انجام شد علیرغم هماهنگی هایصورت گرفته جناب آقای دکتر بابا خانل....

شنبه ۲ تير ۱۳۹۷
حضور خانم دکتر سلطانی مشاور معاون وزیر صنعت و معدن درمجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو

‎حضور مشاور محترم معاون وزیر صنعت و معدن خانم دکتر سلطانی در شرکت تعاونی دارو س....

دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
برند برتر

‎....

چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
با مهدارو در تماس باشید